Bambara

Bambara mutauro unowanikwa kuMali neMauritania.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • Bambara vanoti baba (n. father, dad) kureva baba.
 • Bambara vanoti ma (n. mother) kureva mai.
 • Bambara vanoti sira (n. road, path) kureva nzira.
 • Bambara vanoti tàma (n. temple-cheek region).
 • Bambara vanoti dɔgɔ (vq. 1. small; petit; 2. insufficient, rare). Mamwe mazwi: dɔgɔ (n. younger sibling).
 • Bambara vanoti dolo (n. traditional millet beer; alcohol) kureva doro.

Mamwe MazwiEdit

 • Bambara vanoti ayiwa (interj. ok, alright, well). Kusiyana kwacho nokuti aiwa muChiShona!
 • Bambara vanoti fugari (n. worthless person, lout).
 • Bambara vanoti furusa (n. divorce) kurambana. Mamwe mazwi: furu (n. marriage).
 • Bambara vanoti gaari (n. string, thread). Fananidzai nokuti gavi?
 • Bambara vanoti gàra (n. indigo). Mamwe mazwi: jùru (n. 1. string, cord; 2. load, debt).
 • Bambara vanoti gàsi (n. insult, offence). Fananidzai nokuti kudira gasi?
 • Bambara vanoti gàwa (n. clueless fool). Mamwe mazwi: gwana (n. bachelor).
 • Bambara vanoti jiri (n. tree) kureva muti.
 • Bambara vanoti jùla (n. trader) kureva mushavi.
 • Bambara vanoti juma (n. Friday) kureva musi wechishanu.
 • Bambara vanoti màkari (n. mercy; clémence, compassion) kureva k.
 • Bambara vanoti màra (n. region) kureva dunhu.
 • Bambara vanoti siya ( n. sort, kind, race, ethnic group, species) kureva rudzi.
 • Bambara vanoti su rɔ (n. last night) kureva husiku hwanezuro.
 • Bambara vanoti yira (show) kureva kuratidzika.
 • Bambara vanoti yirika (a lot; number of). Mamwe mazwi: yɔrɔ (n. place, spot, space).
 • Bambara vanoti yiriwa (vi. develop, grow, mature; 2. vt. increase, augment, strengthen, foster).
 • Bambara vanoti jama (n. crowd, audience) kureva dzama revanhu. Mamwe mazwi: jamana (n. country, state).
 • Bambara vanoti kaafiri (a. infidel; heathen, pagan). Fananidzai nokuti jakafiri?
 • Bambara vanoti kan (equal, same).
 • Bambara vanoti kiti (n. judgment).
 • Bambara vanoti kongo (n. the bush; woods).
 • Bambara vanoti kòori (vt. surround; make round).
 • Bambara vanoti kòori (n. circle) kureva denderedzwa.
 • Bambara vanoti kulu (herd; pack; flock. From: Arabic) kureva guru.
 • Bambara vanoti mara (vt. keep, conserve, take care of, control, master, govern).
 • Bambara vanoti masala (n. chat; conversation). Mamwe mazwi: mùsàka (n. expense, fee, cost).
 • Bambara vanoti nàmàsa (n. banana).
 • Bambara vanoti ngɔ̀ɔnɔ (n. throat) kureva pahuro. Fananidzai nokuti Chin'ono?
 • Bambara vanoti ɔ̀nhɔn (yes). Fananidzai nokuti hongu?
 • Bambara vanoti saheli (n. north) kureva maodzanyemba.
 • Bambara vanoti sàmara (n. shoe, shoes, sandal, sandals, footwear) kureva shangu.
 • Bambara vanoti sani (vq. clean, sanitary) kureva kutsvinda. Mamwe mazwi: saniya (n. cleanliness, hygiene).
 • Bambara vanoti sanu (n. gold) kureva goridhe.
 • Bambara vanoti sàra (n. pay, salary, compensation) kureva musharo. Mamwe mazwi: sara (vt. pay).
 • Bambara vanoti tɔɔrɔ (vi. suffer). Mamwe mazwi: tɔɔrɔ (n. suffering, pain, annoyance, inconvenience, trouble, problems).
 • Bambara vanoti tunga (n. foreign land).
 • Bambara vanoti yɛ̀rɛ (even, in person). Fananidzai nokuti kuyererana?

[1][2]

 1. https://dictionary.ankataa.com/lexicon.php?letter=11
 2. https://www.livelingua.com/peace-corps/Bambara/Bambara_Manual.pdf