Mitauro yeBantuEdit

  • Taabwa vanoti mukoa (n. race, family, tribe) kureva rudzi kana mhuri.
  • Nsenga vanoti mkowa (n. tribe) kureva rudzi. Taita vanoti mkoa (n. girdle; strap).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.