Munyu chai kana dzai (salt in English) ndiwo uya watinoshandisa kurunga chokudya mudzimba. Munyu unokohwewa kubva mugungwa; kune dzimwe nzvimbo unocherwa pamugodhi.

Munyu

Mutomba apa kureva munyu waigadzirwa nekupisa mhando yetsanga inonzi bungwa, mubungwe kana mutsangidze. Mvura yaizodirwa padota racho Kati munyu unyungudike, mvura iya yozokwaikwa. Sheche, mutomba kana fesha waive mhando yemunyu weChivanhu.

Mabasa eMunyu

chinjirudza
  • Kurunga chekudya
  • Kuchengetedza chikafu chinenge chawomeswa zvikurusei nyama.
  • Kunyungudutsa mazaya echando kunyika dzinotonhora dzakaita seRussia neCanada.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
  • Zvino munyu ndizvo zvinei, chidokohori chikagodyiwa wani? Why (prefer) relish with salt if stamped ground nuts can also be used (as relish)?

Mitauro yeAfrika

chinjirudza