Sango (forest in English) inzvimbo isna misha yakavakwa ine miti nehuswa. Zvakakosha kuchengeta masango tisingapise nokuti miti irimo inogadzira oxygen yatinofema uye unobata mhepo kuti isasvika kumisha nesimba rakanyanya. Miti inochengetedzawo tupuka tunobatsra mbesa dzedu panguva idzo mbesa dzinenge dzotumbuka; tupuka utwu tunobatsira sikarudzi mumbesa dzinorimwa. Tupuka twakafanana nenyuchi tunobatsira kutakura chikono chembesa kuendesa kuchikadzi mumaruva.

Binga mupata weRwizi une miti yakawanda sezviya zvinoonekwa kumapinga ekuCongo kana ekuBrazil muBinga reAmazon.

 • Dondo (bush country, forest, uninhabited land, bush of large trees) kureva sango kana nzvimbo iri kunze kwemusha kusina anogarako.
 • Jiri sango remiti yemizhanje.
 • Chiwunga Sango remiti yeminzwa.
 • Denhere kana chinanga (thicket, thick bush) zvinoreva sango rine makwenzi akabatana zvakanyanya zvokuita dzote asi asina kunyanya kureba.
 • Dzote (Thick, dark forest) kana gwindingwi kutaura sango rine miti mizhinji yakabatana kunyanya.
 • Jowa kana majowa (Very thick forest). Mujowa resango munotyisa kufamba kana munhu ari oga: when a person is alone it is frightening to travel through a thick forest.
 • Gowa magowa (Stretch of uninhabited country) apa kureva nzvimbo yesango isingagare vanhu isina misha.
 • Mhundwa kana bvokocho (Thick impenetrable growth of grass and other plants).
 • Nhanga inzvimbo inozivikanwa nevanhu kwavanopota vachiendwa vachiwana mhuka dzesango dzavanovhima, kana kuwana michero yaanotsvaga. KuDomboshava kune ruwa runonzi Runhanga.
 • Tsoka kana dondo (a forest) kana chitsoka (a dense forest).
 • Bungu, gwasha kana makwasha (a forest) kureva sango zvichitaurwa kuChiNdau. Mumagwasha zvoreva mumasango - in the bush country.
 • Rubaya (a field; a wilderness; plain, desert) uku kutaura kweChiNdau kuchireva munda/mhene/sango??. Psalm 78:12 ..... muRubaya rweZoan.


Tsika chinjirudza

ChiShona chine mazita emhuri ane chekuita nesango anosanganisira: Chebundo, Chesango, Chisango, Masango, Madondo, Dondo, Chipungu, Rubaya, Tsoka.

 • Psalm 107:35 Anopindura rubaya kuita makandwa emvura, nemavhu akaoma kuita zvinyuka zvemvura. (Kubva muBhaibheri reChiNdau.
 • ... wakauemesa murubaya rweDhura, munyika yeBhabhuroni: ... and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon (Daniel 3:1 Bhaibheri reChiNdau).
 • Nemiti inosara yegwasha rake inozoita mishomani nomwana mudoko ungakona kuinyora pashi. its forest’s remaining trees will be no more than a child can count. (Isaiah 10:, Bhaibheri reChiNdau).

Tsumo chinjirudza

 • Chinokura choga isango munda kukura huona tewe. What grows alone is a forest, a field grows when it sees its master.
 • Sango rinopa waneta.
 • Patemwa tsoka rave bomho. Where a forest has been cut there is an open veld.
 • Atapatira ada zhengeni, agara pfunde ada musoso. He who struggles chooses the forest while the one who merely sits (around) chooses peace.
 • Dondo harina mbikira. A forest provides no place for hiding (something).
 • Mudondo hamuna mbiko. The forest is not a place to hide things.

Mitauro yeBantu chinjirudza

 • Mururimi rweLenje kunotaurwa izwi rokuti musitu (Undergrowth). Zvingava nechekuita nezwi rokuti Rusitu?
 • VaGiryama vanoti tsaka (forest) vachireva sango. VaKagulu vanoti nyika (n. bush) vachireva sango.
 • VaLenje vanoti lusaka kana chisaka (thick trees, thick forest) vachireva sango dema.
 • VaGungu vanoti irungu kana marungu pakuwanda (n. wilderness, bush; area of wild vegetation and other wild creatures).
 • Kikuyu inoti ithangu (n. foliage) kureva mashizha. Pamamwe mazwi eKikuyu thi anotodza tsi.