Huswa kana nduwe (grass) zvinoreva madzinde anomera ane mashizha matete. Huswa hwakakosha kuchengeta ivhu kuti risakukurwa nemvura inoyerera pavhu kana mhepo inovhuvhuta. Huswa hunopawo mafuro (chokudya) kuzvipfuyo nemhuka dzesango.

Alfrick - grassland opposite Crews Hill Court - geograph.org.uk - 840212.jpg

Mamwe MazwiEdit

  • Mwari wakati, Nyika ngaimere mwenje nemiriwo inobereka mbeu, miti inobereka michero: God said, “Let the earth put forth grass, seed-producing plants, and fruit trees... (Genesis 1:11 Bhaibheri reChiNdau).
  • Asi siya guri nenzinde dzawo mumavhu, rinebhande resimbi nethusi, munduhwe yomushango: But let the stump and its roots, bound with iron and bronze, remain in the ground, in the grass of the field.(Daniel 4:15 Bhaibheri reChiNdau).

TsumoEdit

  • Kana mwezha wapfumba mumwena mune mbeva. If the passage through grass is trampled, there is a rat in the hole.

Mitauro yeAfrikaEdit

  • Mururimi rweChiNdau vanoti mwenje (grass) apa kureva huswa.
  • Kikongo vanoti mwenze (n. thatching grass) kureva huswa hwekupfirira.
  • VaNyoro vanoti -koba (to push a way through grass). Dor vanoti nduma (n. grass).