Tenzi kana bwana (master, lord) kureva muridzi webasa riripo kana muridzi wemhuka.

  • Imbwa iyi inotevera tenzi wayo kwese kwaanoenda.
  • One's very own - changu paruzima, changu paganda.

TsumoEdit

  • Chinokura choga isango munda kukura huona tewe. What grows alone is a forest, a field grows when it sees its master.

Mitauro yeBantuEdit