Izwi rokuti Upangandimo riri kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi agronomy kana agrology kuEnglish, chinova chidzidzo chinodudzira mashandisirwo evhu mubasa ekurima minda. Izwi rokuti agronomy rakaumbwa nemaviri anoti: agro kureva land, soil uye -nomy kutaura natural law.

Kupiwa kweZita

chinjirudza
  • Chivakashure nomos chaturikirwa kupanga (to make a law, command, order, arrange, organise, align, to devise).
  • Agronomist rinenge roturikirwa kunzi chipangandimo.

Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • VaChewa neVaLenje vanoti panga (make, constructive work of any kind, put together, build, contrive; to make do; fabricate, create, to devise) kureva kuvaka kana kuwumba.
  • VaGwere neVaGungu vanoti kupanga (v. arrange, organise, align, queue or line up; put such that in a certain order or arrangement).
  • VaGanda vanoti kupanga (to set up; to pile; to assemble). VaZigula vanoti kupanga (v. divide; distribute; separate; arrange in order; plan; planning).
  • VaSwahili vanoti panga (1. put in order, line up, set up, arrange; 2. fig., liter.: compose, write (a book, poem). 3. form, conclude. 3. classify, organize).