• Dara rekuMunda (a platform in field for watchers of crops).
  • Dara reNdiro (1. A shelf that is high & wide in hut; 2. A shelf for drying out dishes outside).
  • Dara reChibage (a storage platform for harvested crops especially maize).

Mamwe MazwiEdit

  • Hwarasanza kana dara (platform, scaffold, table) kutaura chivakwa chiri pakakwirira chine mapango akatsigira sedara.

Mazwi eBantuEdit

  • Lugungu inoti kutara (v. start building a house or any other structure or building). Bwile vanoti mutali (adj. long) kureva kureba.
  • MaZulu vanoti amathala (1. Shelf; raised platform in a hut. 2. Pantry). VaGanda vanoti dara (ladder; step; stair; scaffold).
  • Lugwere inoti idaala kana madaala (1. ladder, step, stair. 2. status, level, rank, stage, gradation, step; relative position in a graded series) kureva dara.
  • Kinyarwanda inoti urutara (bed made of poles and rope). VaKinande vanoti obutara (n. platform on which we place certain objects) kureva dara.Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.