Gunyana 28

<< Gunyana >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gunyana 28 (kana Chishona chizere: musi wemakumimaviri-nesere muMwedzi waGunyana) musi wegore wemazanamairinemakumimanomwe nemotsi (kana musi wechimazanamairinemakumimanomwe-nembiri pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva Makumimapfumbamwe-nenna kusvika pakupera kwegore.

ZviitikoEdit

Ma1800Edit

Ma1900Edit

Ma2000Edit

KuzvarwaEdit

Ma1900Edit

RufuEdit

Ma2000Edit