Rwodzi

(runangakatsva kubva kuMakavi)

Rwodzi (Bast fibre) zvinoreva tambo inosvuurwa kubva pagwati rinokwaturwa kubva pamuti inoti munhondo, mupfuti kana musasa. Nokumwe kutaura rwodzi rwunonzi gavi. Rwodzi rwunoshandiswa mabasa akawanda anosanganisira: kusunga huni, kusunga mbariro pakupfirira matenda emba, kuvaka matanga emombe kana huku, kuruka tyava nenhava, nemamwe mabasa anoda kusunganidza zvinhu.


 • Kusvuura gavi zvinoreva kubvisa gavi kubva pagwati remuti. Gavi rinosvuurwa nokurinamura kubva pagwati ndokuchizo rikakata kubva pagavi racho.
 • Kuponora (to remove bark from a tree by beating) zvinoreva kubvisa gwati pamuti nenzira yekupurira pasi.
 • Chikumo (for stripping bark). Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rokuti Chigumo?
 • Gwande (section of bark).
 • Gashu kana rukashu (rope made using four strands of bast fibre) itambo yakarukwa nemhande ina dzemakavi.
 • Bondeka kana mapondeka pakuwanda (Piece of branch or stem of tree cut with its bark on for purpose of extracting bark fibre). Vamwe vanoti nzeta.
 • Kubondeka (Soak bondeka as preparation for extracting fibre).
 • Makwaya (braod piece of bark used for mat).
 • munza (band attached to clothe).
 • Rundaza (band for head or waist). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Mandaza?
 • Rundanyara (band of wire).
 • Rundanyara (band of beads for forehead) kana rusore.
 • Kuzvebura (strip off a branch with bast fibre)?

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
 • Mbariro dzinosungwa nemajereveza amakavi: purlins are tied with strips of bark fibre.
 • Chitseketo (Instrument for stripping bark off trees).
 • Nzara makavi inosvuurwa. Hunger is like fibre; it can be removed.
 • Kungwara kukosha ngoyi. To be wise is to prepare strings (for a woven bag).

Mitauro yeAfrika

chinjirudza
 • Baila vanoti lozhi (cord, string) kureva rwodzi. VaTonga vanoti lozi kana luozi (n. bark string) kureva rwodzi.
 • Kirundi inoti umugozi (string, rope) kureva rwodzi. VaRundi ingoyi (chain, rope) kureva cheni kana tambo. Tsuvadi inoti haa'ĩ (n. leather string) kureva tambo yedehwe.
 • VaFwe vanoti rozi (rope) zvichireva tambo. MaZulu vanoti xebu kana xephu (ideophone. of stripping, peeling, tearing off) inyaudzosingwi inodudza kuzvebura?
 • MaZulu vanoti xebuka kana xephuka (Peel off, come off in strips) - zvichida vanoreva kuzvebuka. Mamwe mazwi: xebula kana xephula (Strip off, peel off, tear off) kureva kuzvebura.
 • VaKwere vanoti lugozi (n. rope) zvichireva tambo. Kinande vanoti erihonola (n. remove the crust on a wound) kukwatanura chironda.