Open main menu

these things are from sparta tanya Detembo mazwi akanyorwa kana anotaurwa anobudisa dingindira ranyanduri, achishandisa mutauro wakapfuma unosanganisa, tsumo, madimikira, mizvambarara, minzvengure nezvimwewo. Mutupo umwe noumwe une detembo rawo.

NENGA -VATOMBE Shumba Murambwi Maita Murambwi Maita Shumba Matikaha Kuona chiso.

Hekani Chibwa, Mushereketi, Vadzimba vedu, variritiri, Mutsikapanyoro vana vaChibi, Vakanyairi, vadyi vemhuka, Maita Shumba yangu yiyi

Hekani Bumhi rangu riri, Maita vaMhari, Chipamutoro, Vari Nyaningwe, Vari Chamhota, Maita Shumba.

Mukweverakwasviba, Asingadyi chokupamba, Maita vaMhungudza, Vari Baradzanwa, Zvaonekwa vaMhari.

Zvaitwa vari Chitonje, Vanomuka ngwe namasikati. Zvaitwa Matikaha nokuone gumbo, Kuone mumhu vanovhunduka. Maita varere Baradzanwa. Kwaka paradzanwa baba afa. Hekani Mhungubwe yangu yiyi! Zvaitwa mwana waChibi! Aiawa zvaonekwa Mhungubwe. VaNyamukanga, Makovere. Zvaitwa muNyaningwe, Chibwa!