Pazviito -nda achishanduka -nza

Chinyorwa chino chinowongorora mazwi ana -nda pakupera kwawo achishanduka -nza pakupera.

Mamwe Mazwi chinjirudza

  • Ko tenzi rinotodza izwi ripi?
  • Ko mhanzi rinoenderana nezwi ripi?
  • Ko mhanza rinoenderana nezwi ripi?
  • Ko gwanza rinoenderana nezwi ripi?
  • Mwanza rinotodza kuanda?
  • Benzi?

Mitauro yeAfrika chinjirudza

  • Swahili inoti tenda (make, do, act, carry out, perform, accomplish. 2. do something to someone). Fananidzai nokuti tenzi?
  • Bunoge inoti bàndá (outside) kureva panze.