Rukukwe

Rukukwe (reed mat) chirukwa chigadzirwa netsanga kana nhokwe dzinosunganidzwa netambo nhete inonzi mukosi. Tsanga dzinorukaniswa dzakatandarika rukukwe ruchireba pakurukaniswa kunoitwa tsanga seizvozvi. Tsanga dzinotanga dzatesmurwa kaviri kana katatu dzozorukiswa rukukwe. Mamwe mazita anoshandiswa ndeekuti bonde kana kuti rupasa dzawanda toti mhasa.


Rukukwe rwakasakara runonzi rutsekete ,tsapata, rutsapata kana kuti dzapata.

Mhundu (String for sewing sleeping-mats) kureva tambo inorukiswa rukukwe.

TsumoEdit

  • Tsapata rukukwe hazvienzane nekurara pasi.
  • Kungwara kukosha ngoyi. To be wise is to prepare strings (for a woven bag).

Mitauro yeBantuEdit

  • VaLenje vanoti pasa kana mapasa (mat made of reeds split and threaded together) kureva rupasa. MaPortuguese vanoti palha (n. straw).
  • VaLenje vanoti mucheka (mat of plaited grass strips; mat of split reeds plaited together) vachireva rupasa. VaWabo vanoti bondde (n. mat).
  • VaWabo vanoti makukwe (n. mats) kureva rukukwe. Mandinka vanoti basoo kana basa (n. mat).
  • Zigula vanoti kusapuka (be ragged). Mamwe mazwi mcheka (n. rug). Kikongo vanoti luandu (mat of split papyrus stems sewn together. Consider: kuanda).