Rukuvhute

Rukuvhute (umbilical cord) inhengo inovapo mushure mokunge mukadzi abata pamuviri mwana achitanga kukura mudumbu maamai vake. Rukuvhute inhengo yakaita sechubu inofambisa chikafu kubva kuna amai kuenda kumwana ichitorawo tsvina dzabva kumwana ichiendesa kuna amai kwadzinoraswa.

Umbilicalcord.jpg

Nhengo iyi inobata paguvhu remwana kuna amai ichinobata pamadziro echibereko. Panozvarwa mwana rukuvhute runochekwa rwuchisungwa.

TsikaEdit

Mamwe marudzi emuZimbabwe vanokoshesa kuchengetedza rukuvhute rwemwana urwo vanocherera panzvimbo inozivikanwa pamusha wavo. Asi vamwe havatevedzi tsika iyoyi, vanorasa rukuvhute muchimbuzi.

Mitauro yeBantuEdit

  • VaVenda vanoti mukovhori (n. umbilical cord).
  • Baila vanoti ludila (n. umbilical cord).
  • VaGwere vanoti lulera kana ndera pakuwanda (umbilical cord).
  • Chimbalazi vanoti chishupa (n. umbilical cord).