Hadiyya mutauro weAfrika unowanikwa muEthiopia.

Mazwi Anotodza Bantu chinjirudza

 • Hadiyya inoti surukko (vt. to pass through). Fananidzai nokuti kusuruka. Suruullukko (vi. to creep; to slip through). Fananidzai nokuti surudzo?
 • Hadiyya inoti gunda (adj. short, dwarf). Mamwe mazwi: gundukko (to be short; to dismiss). Fananidzai nokuti kugunda (v. to crop hair).
 • Hadiyya inoti gunguu'llukko (vi. to roll up cloth). Fananidzai nokuti kukunguruka.

Mamwe Mashoko chinjirudza

 • Hadiyyah inoti aad (downwards, down, below, under). Aad gosha (n. Gravity).
 • Hadiyya inoti handa (n. praise) kureva rumbidzo. Mamwe mazwi: wobila (adj. blue).
 • Hadiyya inoti manka'a (n. norm) kureva m. Mamwe mazwi: ille (n. eye, centre, bud). Sammo (top of the head).
 • Hadiyya inoti shooto'o (n. base, foundation) kureva nheyo. Mamwe mazwi: geja (n. communal labour).
 • Hadiyya inoti shooka (n. fallow land) kureva munda wakararira. Mamwe mazwi: shaara (dirty water; water with residues).
 • Hadiyya inoti godda (n. wealth, property; satisfaction, saturation, repletion; high spirits, boisterousness; arrogance).
 • Hadiyya inoti gomora (adj. robust, firm, solid, vigorous, long-standing). Mamwe mazwi: sanna (n. period, season).
 • Hadiyya inoti gomba (adj. useless, worthless, empty) kureva m. Mamwe mazwi: jalla (adj. rigid, stiff).
 • Hadiyya inoti koka (empty) kureva demhe. Mamwe mazwi: koto (n. fragment) kureva chimedu.
 • Hadiyya inoti muuza (n. banana) kureva bhanana. Mamwe mazwi: ido n. (1. face. 2. page. 3. beyond, illocation).
 • Hadiyya inoti bira (adj. striped.) kureva mawururwi. Mamwe mazwi: muramo (n. section).
 • Hadiyya inoti biira (outside, exterior; farm; plain land, plain; wilderness) kureva kunze.
 • Hadiyya inoti kululla (n. feeling of dizziness) kureva dzungu. Mamwe mazwi: inda (n. bed, place to sleep).
 • Hadiyya inoti bito (price, value) kureva mutengo. Mamwe mazwi: baandira (n. flag. From Italian).
 • Hadiyya inoti bitira (small space between teeth). Mamwe mazwi: muramma (n. decision).
 • Hadiyya inoti kibbukko (v. surround, encircle) kureva kukomberedza. Mamwe mazwi: bakko (near, next to, direction).
 • Hadiyya inoti firo (exit, way out) kureva mbudo. Mamwe mazwi: firo'o (n. output).
 • Hadiyya inoti firukko (vi. 1. to go out, to exit; 2. to come out, to get out. 3. to climb, to ascend; 4. to pass).
 • Hadiyya inoti gaama (adj. 1. not thoroughly cooked; 2. rough, bad-mannered) kureva mbishi.
 • Hadiyya inoti xinda (n. a pair) kureva mbiri. Mamwe mazwi: xigo (n. number, numeral).
 • Hadiyya inoti funnukko (vt. to isolate). Mamwe mazwi: funnamukko (vi. to isolate). Funnisukko (vt. to make isolated).
 • Hadiyya inoti muuta. (n. things, goods, property, furniture, dowry, tool) kureva zvinhu.
 • Hadiyya inoti suro (middle, navel) kureva pakati kana guvhu. Mamwe mazwi: xoxa (gain, extra).
 • Hadiyya inoti shambalala (adj. abundance, quantity, totality, more than sufficient) kureva zhinji.
 • Hadiyya inoti shoomoora (n. snack, quick meal). Mamwe mazwi: laboo (adj. similar, same).
 • Hadiyya inoti mato (one, similar). Mamwe mazwi: matooma (n. oneness). Matome (adj. the same).
 • Hadiyya inoti shooma (n. hunger) kureva nzara. Mamwe mazwi: shoomukko (vi. to become hungry) kureva kuva nenzara.
 • Hadiyya inoti qombila (adj. 1. clever. 2. ingenious. 3. bright. 4. wise. 5. sage) kureva kuchenjera.
 • Hadiyya inoti giddi (by force; compulsorily) kureva nechisimba. Mamwe mazwi: giddukko (vi. to be forced). Giddo (n. . n. obligation).
 • Hadiyya inoti gatte (n. 1. surrounding, 2. village, area, 3. social life. 4. living) kureva nzvimbo yakakomberedza musha.
 • Hadiyya inoti xambo (n. news, information; sound) kureva nhau. Mamwe mazwi: gura (n. direction).
 • Hadiyya inoti daanda (adj. grey) kureva pfumbu. Mamwe mazwi: hunda (adj. all, entirely).
 • Hadiyya inoti summa (n. name) kureva zita. Mamwe mazwi: bakko (adj. near). Balle (n. cliff).
 • Hadiyya inoti abbis (new) kureva itsva. Mamwe mazwi: tungisukko (v. to terminate; to finish; to come to a decision).
 • Hadiyya inoti tunga (end, stop) kureva kuguma. Mamwe mazwi: tungaamo (adj. terminating, ending. Tungukko (vi. to be terminated).

[1]

 • Tadese Sibamo Garkebo. 2015. Documentation and Description of Hadiyya. Addis Ababa University doctoral dissertation. Web access
 1. https://hadiyajourney.com/wp-content/uploads/2018/12/Hadiyya-Engl-Dict-2007.10-short-form.pdf