Letter M - upper and lower case.png
Mabhi eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhi eChivanhu a /m/
Mh
Mb Mbh Mbw
Mv Mvw
Mw Mx
Mabhii ekudzvanya: Chindau
Mc

M (kana "m") i bhii rinobva kubumbiro remabhii eChiratini rinoshandiswa mukunyorwa mitauro zhinji pasirose richiereketwa zvakasiyana. Rinowanikwa mubumbiro remabhii eChivanhu.

Mashandisirwo anoitwa MEdit

Muchirungu fonororoji ya M inoshandiswa kutaura mazwi ari pazasi

Mabhi eChishonaEdit

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhi eChishona