Z (kana "z") i bhii rinobva kubumbiro remabhii eChiratini rinoshandiswa mukunyorwa mitauro zhinji pasirose richiereketwa zvakasiyana. Rinowanikwa mubumbiro remabhii eChivanhu.

Mabhii eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu V Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhiii arimuraya ra /y/
Zh Zhw
Zv (Ɀɀ) Zvw (Ɀw)
Zw
Mabhii ekudzvanya: Chikaranga
Zvc (Ɀc) Zvcw (Ɀcw)

Mashandisirwo anoitwa Z

chinjirudza

Muchirungu fonororoji ya "z" inoshandiswa kutaura mazwi ari pazasi

Mabhi eChishona

chinjirudza

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhii eChishona