N (kana "n") i bhii rinobva kubumbiro remabhii eChiratini rinoshandiswa mukunyorwa mitauro zhinji pasirose richiereketwa zvakasiyana. Rinowanikwa mubumbiro remabhii eChivanhu.

Mabhi eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhi eChivanhu a /n/
N' Ng' Ny' N'w
Ng'w Ny'w
Nd Ndh Ndw Ndhw
Ndy Ndhl Ndyw Ndhlw
Ng Ngh Nghw Ngw
Nh Nhw
Nz Nzv Nzvw Nzw
Nzh Nzhw
Ny Nyh Nyw Nyhw
Nw
Nth Nthl Nthw Nthlw
Mabhii ekudzvanya: Chindau
Nx Nxw Ngx Ngxw
Ngq Ngqw Ngqx Ngqxw
Nc Ncw Ngc Ngcw

Mashandisirwo anoitwa N

chinjirudza

Muchirungu fonororoji ya N inoshandiswa kutaura mazwi ari pazasi

Mabhi eChishona

chinjirudza

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhi eChishona