G (kana "g") ibhii rinobva kuBumbiro re Mabhi eChiratini, rakabva kuBumbiro reMabhi eChigiriki, uye rinoshandiswa wo mukunyora mumitauro zhinji pasirose, nokusanganisa Chishona kwarinoshandiswa pacharo ne nzvovera kana kuti rinobatanidzwa nerimwe nzvanyira kusika "bhii" ridzva, senge gh.

Mabhi eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhi eChishona a /G/
Gh Ghw
Gw
Mabhii ekudzavanya: Chindau
Gq Gqx Gqh Gqw
Gx Gxw
Gc Gcw
Mabhi Matsva
Gl Gr

Mashandisirwo a-G chinjirudza

  • Gara
  • Gunguo
  • Gogo

Mabhi eChishona chinjirudza

tarisai futi: Mabhi eChishona