Ibhii rechina mubumbiro re mabhi eChiratini. Tarisai futi peji ra Dh

Bhii ra D
Mabhi eChiratini(sezvaanoshandiswa muChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz

D ndiro bhii rechina mumabhi eChiratini, uyo rinoshandiswa wo mukunyora Chishona chanhasi, asi muChishona rinodanwa zvakasiyana nemuChirungu, nekuti ibhii riri implosive uye rinonzwika senge riri kudzvanywa futi. Bhii rekuti D rakabva kuChigiriki.

Mashandisirwo aDEdit

  • Mumhanzi D inoti.
  • Kune hambautare D mhando yemotokari kubva kuJemeni .
  • Pakati penumeri dze Chiroma D ndi500
  • Muzvikoro zvemunyika dzakasiyana-siyana D inoshandiswa kumakisa mabasa evadzidzi.
  • Mumiyedzo yepasi rose yakamisikidzwa "d" chiratidzo cheanofa (zuva)

Mazwi eChishona ane-DEdit

D ane hook ndiye D weChishona, ari implosive. Uyezve D anonzwika senge ariku dzvanywa kuvamwe.

Mabhi eChishonaEdit

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhi eChishona