tarisai futi B uye Chishona

Mabhi eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhi eChishona arimuraya ra /B/
Bg Bgw
Bh Bhw (Bw)
Bw Bv Bvw

BH (kana "bh") i bhii reChishona rinoshandiswa kunyora 'b' wechirungu nekuti muchishona 'b' asina 'h' ari implosive.

Mazwi eChishona ane-B chinjirudza

 
B ane hook ndiye B weChishona, ari implosive

Mabhi eChishona chinjirudza

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhi eChishona