L (kana "l") i bhii rinobva kubumbiro remabhii eChiratini rinoshandiswa mukunyorwa mitauro zhinji pasirose richiereketwa zvakasiyana. Rinowanikwa mubumbiro remabhii eChivanhu, zvichienderana nemutauro kana mutauronyina. Bhii ra /L/ rinowanzo wanikwa kumitauro inosanganisa Chikaranga, Chikalanga uye ne Chindau. MuChishona chamazuvaose rinowanikwa sebhii rokutora kubva kumimwe mitauro senge Chingezi (kunyanya paye pasingakwanisike kuvandudza /L/ kuita /R/ sezvinowanzoitwa panotorwa mabhii achisanganiswa muChivanhu).

Mabhi eChiratini (semuChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz
Mabhi eChivanhu a /L/
Lh Lw Ly
Ringai futi - H

Mashandisirwo anoitwa L chinjirudza

Muchirungu fonororoji ya L inoshandiswa kutaura mazwi ari pazasi

Mabhi eChishona chinjirudza

tarisai futi Chishona, uye Bumbiro reMabhi eChishona