Zvipfuyo


Zvipfuyo kana zvipfuwo (livestock; domestic and farm animal) zvinoreva mhuka dzinochengetwa pamusha dzakadai seMombe; hwai, mbudzi, huku, mbongoro, dhadha; hanga; njiva; ngarikuni zvichingodaro.

  • Chibaya kana zvibaya pakuwanda (Shelter for domestic animals) apa kureva matanga ezvipfuyo.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Jakobe wakahamba kuenda Sukothi, akadziakira mhatso, wakaaka zvibaya zvezvifuyo zvake: Jacob went on to Sukkot, where he built himself a house and put up shelters for his cattle. (Genesis 33:17 Bhaibheri reChiNdau).
  • ... Munozobuda, mwechitomuka kudai ngemakonyana anobuda muchibaya. You shall go out leaping like calves from the stall. (Malachi 4:2 Bhaibheri reChiNdau).

Mitauro yeBantuEdit

  • Mururimi rweNyungwe vanoti cifuwo (n. domestic animal) kureva chipfuyo.
  • Izwi rokuti fuwa (keep livestock - sheep, goats, fowls etc.) rinotaurwa mururimi rweLenje.
  • Izwi rokuti kulanga (rear, breed, keep in confinement) rinotaurwa mururimi rweMakonde.