Dova

(Redirected from Beto)

Dova (dew in English) zvinoreva madonhwe emvura anowanikwa pazvinhu zvitete sokuti mashizha, huswa nezvimwewo. Dova rinoonekwa munguva yemangwanani kana husiku. Kunze pakunenge kwotonhorera nguva yehusiku, mashizha anorasa madziya otanga kutonhora - ipapo hunyoro huri mumhepo huno bundira huchiva madonhwe emvura pamashizha.

Dova riri pashizha

TsikaEdit

  • Rwizi haruzarizwi neveto.
  • Mvura inosarira pahuswa mushure mekunge kwanaya inonzi shero, veto kana beto - iyi inotaridzika sedova asi isiri dova.

Mitauro yeAfrikaEdit

  • VaKagulu vanoti nhungwe (n. dew) vachireva dova.
  • VaFipa vanoti umande (n. dew) kureva dova.
  • Hadiyya inoti do'a (adj. round). Mamwe mazwi: do'o (adj. round, circular).