Chikumi 2

<< Chikumi >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Chikumi 2 (kana Chishona chizere: musi wechipiri muMwedzi waChikumi) musi wegore wechi makumimashanu-nenhatu (kana musi wechi zananemakumimashanu-nenna pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva mazanamairi-nembiri kusvika pakupera kwegore.

ZviitikoEdit

Ma1800Edit

Ma1900Edit

Ma2000Edit

KuzvarwaEdit

Ma1900Edit

RufuEdit

Ma2000Edit