Chirimo

Chirimo kana ruswiswi (springtime) iyi inguva inotevera chando apo varimi vanotanga kurima minda, miti inotanga kudenhera mashizha matsva.

Mitauro yeAfrikaEdit

Mamwe mapeji ekutarisaEdit