Kuzvara

Pachinyorwa chino paunganidzwa mashoko anotaura kuzvara.

 • Kumonyongwa (Suffer pains of child birth) kana kupfumbwa zvinotaurwa pamarwadzo ekuzvara mwana.
 • Ngomwa (Barren woman). Zvino Sarai waiva ngomwa; waiva asina mwana Genesis 11:30.

Mamwe MazwiEdit

 • Barara (ideophone of spreading widely e.g. in open plain; extending over a wide area). Apa zvichireva kuita fararira munzvimbo yakakura. Mune dzimwe nhambo, nokumwe kutaura tingati kutekeshera.
 • Bararira (scattering) Could this also mean generalizing? Ko izwi rokuti chaparira rinopinda papi?

ShokoEdit

Jeremiah 30 vhesi 6 Bvunzai zvino muwone kana murume ungagona kusurumuka; ndinowonereiko murume mumwe nomumwe akaisa maoko ake pachiuno chake somukadzi?

TsumoEdit

 • Mwana kuberekwa vaviri, mugota hamuchemi kacheche. (Some things cannot be done by one person alone, like conceiving a child).

Mitauro yaBantuEdit

 • VaWanga vanoti okhubereka (conceive a child) vachireva kubereka.
 • Mazwi aya anotaurwa mururimi rweLenje: shala, zvara; shalwa, zvarwa; shalana, zvarana; shalila, zvarirwa.
 • Vatauri vaYao vanoti kuweleka (to give birth; beget).
 • VaGiryama vanoti kupata (to beget - in reference to men) kureva kubarisa kwemunhurume.
 • VaGiryama vanoti kuzhala (to beget - in reference to women) kureva kubara kwemunhukadzi.
 • VaGanda vanoti kuzala (to beget, give birth) kureva kubara kwemunhukadzi.