Mbudzi 19

<< Mbudzi >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mbudzi 19 (kana Chishona chizere: musi wechiguminepfumbamwe muMwedzi waMbudzi) musi wegore wemazanamatatu-nemakumimairinetatu (kana musi wechimazanamatatu-nemakumimairinenna pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva makumimamana-nembiri kusvika pakupera kwegore.

ZviitikoEdit

Ma1800Edit

Ma1900Edit

Ma2000Edit

KuzvarwaEdit

Ma1900Edit

RufuEdit

Ma2000Edit