Pakati

(runangakatsva kubva kuMunzi (pakati))

Pakati (kureva Centre; center - zvichienderana ne Chingezi chinoshandiswa) ishoko rinoreva pakati pechiumbwa, sokuti pakati pedenderedzwa pokuti nzvimbo dzose dziri pamuganhu dziri nhambwe yakaenzana kubva pakati. Izwi rokuti pakati rinotaura kuti poyindi iyi iri panzvimbo inoita kunge inokokorodza shepi kuti iyo ichiva panhambwe yakaenzana zvichibva kune dzimwe nzvimbo dzose dziri kucherechedzwa.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
  • Munzi (centre) iri izwi riri kuumbwa pachinuorwa chino kuenza kuturikira chinonzi centre kuEnglish - mukutaura mazuva ose tinoti pakati, mukati kana kukati. Shoko rokuti munzi pane riri kutorwa sepoyindi yepakati pedenderedzwa panobayirwa munzi kana denderedzwa richitarwa.

Mitauro yeAfrika

chinjirudza
  • Taita inoti gati (centre). Kikongo inoti kati (centre). Herero inoti ou-koto kana omo-ukoto (centre, core, inside, middle).
  • Kikongo inoti ndunda (the centre, middle, the midst, the main part) kureva pakati. Mandinka vanoti tema (n. centre).
  • Kikongo inoti ndunda a nkoko (middle of the river; well out from shore; the mainstream) kureva pakati perwizi.
  • Kikongo inoti kingundi (core, heart) vachireva pakati kana moyo. VaKongo vanoti nxika (very centre, the exact middle) vachireva pakati-kati.
  • MaZulu vanoti indeni (centre, core, kernel). Sokuti: Ikhiwane elibomvu libola indeni (A red fig is rotten inside) kureva - guyu dzvuku rakaora pakati.
  • MaZulu vanoti umnyombo (Core, centre part, pith). VaWabo vanoti vaari (middle). Sangho vanoti be (middle or centre of something).
  • Bambara inoti cɛmǎ (n. amongst, among). Mamwe mazwi: cɛmancɛ (n. middle) kureva pakati.