Mutupo (totem) izita redzinza kana kuti boka revanhu vakambenge vagere munzvimbo imwe chete makarekare. Aya mazita anoshandiswa nemarudzi evanhu vatema vari muAfrica. Vanhu vane mutupo wakafanana vanotarirwa sevanhu vane hukama zvichibva pakuti madzibaba avo vanhu verudzi rwumwe

Tsika yeMitupoEdit

 • Vamwe vanhu vari muZimbabwe vanotenda kuti vanhu vane mutupo wakafanana havafanirwe kuroorana.
 • Pakukwazisana vamwe vanhu vanodaidza mutupo wemunhu ari kukwaziswa.
 • Vana vanotora mutupo wababa wavo.
 • Mitupo mizhinji ine zvidawo zvinotsauranisa mapoka evanhu vane mutupo mumwe.
 • Mutupo mumwe unogona kuwanikwa kumarudzi akatsaukana sokuti: Korekore, Tonga, Zezuru, Karanga, Venda, Ndau, Manyika, Ndebele zvichingodaro.

Mamwe MazwiEdit

 • Kutupira kana kutupitira (1. Walk very far; 2. Fly very high). Zvichida izwi iri rinotodzana nerekuti mutupo?? Apa mutupo riri zita rakabva kure richitevedza dungwe redzinza.
 • Kutsura (to release from food taboos connected to mutupo) zvichireva kusungunurwa kubva pamutemo unodzivisa kudya mutupo.

Mitauro yeAfrikaEdit

 • VaYao vanoti tupa (to be many) kureva kuwanda. VaNyoro vanoti muziro (an animal or thing respected by members of a family which may not be eaten, totem) kureva mutupo.
 • VaBemba neVaLenje vanoti mukowa (clan, family; totem) vachireva mutupo. Baila vanoti mukoa (clan, totem, tribe) vachireva vanhu vane dzinza rimwe.
 • VaChewa vanoti chibongo (clan name such as Phiri, Banda, Mbewe,Sakala (or) totem). MaZulu vanoti isibongo.
 • VaLungu vanoti mutupu (only) kureva chete. Soluti umulimi mutupu (only the farmer). Borna vanoti t'úúp'a (n. starting point, origin of).
 • Baila vanoti chelelo (duty, obligation). Mazwi Anotodzana: kuela (something that is fit or ought to be done). Waalii vanoti yaabaa (n. totem) - fananidzai nechivabwa?

Zvinyorwa zvine UkamaEdit