Mitauro yeBantuEdit

  • Zigula vanoti kutenga (separate; separating; isolating, ostracize) kureva kupatsanura. Mamwe mazwi: vihendo kana chihendo (n. body parts; segments of the body).
  • VaZigula vanoti kutengana (separate from each other) - kupatsanurana. Mamwe mazwi: kutengwa (be separated) kureva kupatsanurwa.
  • Kimbundu vanoti kiriandu (n. member of the body) kureva nhengo yemuviri.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.