North America

North America rimwe rematunhu ziendanakuenda anonzi zviwumbe kana kuti continent kuEnglish. Izwi rokuti continent rinoreva "continous land". North America rine nyika dzinoti United States of America, Canada neMexico.

North America


North America
United States of America | Canada | Mexico


Ziwumbe