Europe topography map en.png

Yuropu (ku Chingezi: Europe) rimwe rematunhu ziendanakuenda anonzi ziwumbe kana kuti "continent". Izwi rokuti continent rinoreva chitsuwa chinoenderera (continous land). Ziwumbe reYuropu ndiko kunobva Varungu kwavakapararira vachibva vakanotapa nokutonga nzvimbo dzinoti: Australia; United States of America; Canada neNew Zealand.

TaranyikaEdit

Yuropu ndiyo chikamu chiri kumadokero kweziendanakuenda reYurezhiya. Ezhiya neYuropu dzine muganhu pachisuvi chemvura chiri pamakomo eUral neCaucasus, parwizi Ural, ne bhahari rekasipiya (Caspian Sea) neBhahari tema (Black Sea). Dzinoganhurana zvakare pamvura inobatanidza Black Sea neAegean Sea. KuMaodzanyemba kweYuropu kune gungwa reakitiki nemamwe makungwa, kuMadokero kune gungwa atirandiki, kuchamhembe kune bhahari remedhiteraniya neBhahari tema nemuronga unobatanidza magungwa aya. Yuropu inopatsanurana neAfurika pabhahari remedhiteraniya iyo iri kuMaodzanyemba kweAfurika.

Yuropu ndiyo ziwumbe rechipiri pakudupuka kwenharaunda; ziwumbe iri rine nharaunda inokwana square kilometres zvinova zvikamu 6.8% chenharaunda inevhu Pasirose. Yuropu ine nyika dzinoda kusvika makumi mashanu (50), Rashiya iriyo nyika hombe pakuwanda kwevanhu nenharaunda. Guta reVhatikani ndiyo yakanyanya kudupuka. Yuropu ndiro ziwumbe rechitatu pakuwanda kwehugari hwevanhu ichitevera Ezhiya neAfurika. Yuropu ine vanhu 733 miriyoni chinova chikamu gumi nerimwe kubva muzana (11%) chehugari hwevanhu Pasirose. Mugore ra1900 zvinofungidzirwa kuti Yuropu yaive nehugari hwevanhu vanokwana zvikamu makumi maviri nemashanu (25%) yevanhu Pasirose.

Rashiya ine zvikamu zvevhu muYuropu zvese neEzhiya.


Ziwumbe


Europe

Albania · Andorra · Armenia · Austria · Azerbaijan · Belarus · Belgium · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czechia · Denmark · Estonia · Finland · France · Georgia · Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kazakhstan · Latvia · Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Malta · Moldova · Monaco · Montenegro · Netherlands · North Macedonia · Norway · Poland · Portugal · Romania · Russia · San Marino · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · Ukraine · United Kingdom · Vatican City