Ezhiya

(Redirected from Asia)
Asia (orthographic projection).svg

Ezhiya (Chingezi: Asia) ndiro ziendaenda redunhu rakabatana neAfurika ne Yuropu. Ezhiya ndiyo ziwumbe rakakura pana ose pahuwandu hwevanhu uye kukura kwedunhu racho.

TaranyikaEdit

Ezhiya ndiyo chikamu chiri kumabvazuva kweziendanakuenda reYurezhiya. Ezhiya neYuropu dzine muganhu pachisuvi chemvura chiri pamakomo eUrawu ne Kaukasi, parwizi Urawu, negungwa Bhahari re Kaspiya ne Bhahari Tema. Dzinoganhurana zvakare pamvura inobatanidza Bhahari Tema neBhahari re Eegi. KuMaodzanyemba kwe Yuropu kune Bhahari re Arutiki nemamwe makungwa, kuMadokero kune gungwa Atlandiki, kuChamhembe kune bhahari re Medhiteraniya neBhahari Tema nemuronga unobatanidza makungwa aya. Yuropu inopatsanurana neAfurika pagungwa reMedhiteraniya iyo iri kuMaodzanyemba kwe Afurika.

Kubva panyika yeTuruki zvichienda kumabvazuva inenge yava Ezhiya, ichinobatanidzira Mabvazuva Epakati, Indiya, Chayina, kunosvika kuKoriya. Ezhiya ine zvitsuwa zvakawanda zvinosanganisira Japani, Indonezhiya, Marezhiya, Firipina, Taiwani, Hong Kong, nezvimwewo.

Nyika dzine hugari hwevanhu vazhinji dziri muEzhiya dzinoti, Chayina, India, ne Indonezhiya. Rhashiya ndiyo nyika yakanyanya kukura muziwumbe re Ezhiya.

Ziwumbe