Rwizi rwe Bubi (kana rwizi rwe bubye) rukoto rwe Rwizi rwe Rimupopo muDunhudiki re Bheitibhiriji ne Dunhudiki re Gwanda, muZimbabwe. Rinokwira kusvika makiromita makumimana (40km kana 25 mi) kumaodzanyemba eNikorisoni Madokero (kureva West Nicholson) muMatabelelandi Chamhembe, kwarinoyerera kuchamhembechemabvazuva risati rabatana neRimupopo nepamwe makiromita makumimashanu (25km kana 16 mi) kumadokero kwainoganhurana ne Mazambuko. Mufambiro wayo unowumba muganhu uripakati peMadunhudiki e Mberengwa ne Mwenezi.

Tigerfish inowanikwa murwizi iri.

Madhamu chinjirudza

Muchikare paisava nemadhamu makuru parwizi iri. Dhamu re Bubi-Lupane rakawakwa muna2010 kuti mvura iwunzwe kuDunhudiki re Lupane.

Nzizi dze Zimbabwe

Rwizi rwe BubiRwizi ChiredziRwizi rwe GwayiRwizi rwe HondeRwizi rwe InkankeziRwizi rwe InzizaRwizi rwe InyankuniRwizi rwe Kwe KweRwizi rwe RimupopoRwizi rwe LuenhaRwizi ManyameRwizi MazoweRwizi rwe MachaveziRwizi ManyameRwizi rwe MucheleleRwizi rwe MuchekeRwizi MunyatiRwizi MupfureRwizi rwe MushaweRwizi rwe MutirikweRwizi rwe MweneziRwizi rwe MweweRwizi rwe MtetengweRwizi rwe MzingwaneRwizi rwe NcemaRwizi rwe Ngezi (Masvingo)Rwizi rwe Ngezi (Midlands)Rwizi rwe NgondomaRwizi PungweRwizi rwe RundeRwizi SaveRwizi rwe SebakweRwizi rwe SengwaRwizi rwe ShanganiRwizi rwe ShasheRwizi rwe SiwazeRwizi rwe TokwaneRwizi rwe TokweRwizi rwe ThuliRwizi rwe UmchabeziRwizi Zambezi

Template:Dunhudiki re Gwanda

Template:Dunhudiki re Bheitibhiriji