Rwizi Manyame (kana neimwe nzira Rwizi Hunyani) irwizi rwuri kumaodzanyemba kweZimbabwe ne Mazambuko.

Rwizi urwu rwunotangira kumaodzanyembaemadokero eguta reMarondera, rwoyerera rwakananga kumadokero rwonodarika Harare kuenda kwaKutama. Kubva paKutama Manyame anoyerera achienda kumaodzanyemba odarika Chinhoyi nemakomo eHunyani. Manyame anozobira nekuMakomo Rukowakuona onanga kumupata werwizi Zambezi.

Rwizi Manyame runoyambuka muganhu weZimbabwe-Mazambuko paHunyani, rwobatana nemadirano aRwizi Duangua rwafamba 418km kubva KuMarondera kwarunotangira. Kubva ipapa rwunoyenda mberi rwave Rwizi Panhame runodira muna Rwizi Zambezi pane guta rePanhame kuMazambuko.

Manyame ane madhamu maviri, Dhamu ra Prince Edward ne Nyanza Chivero kuchamhembe kwe Harare. Nyanza Chivero inoshandiswa senzvimbo yokushanya nokutambira nezvikepe.


Nzizi dze Zimbabwe

Rwizi rwe BubiRwizi ChiredziRwizi rwe GwayiRwizi rwe HondeRwizi rwe InkankeziRwizi rwe InzizaRwizi rwe InyankuniRwizi rwe Kwe KweRwizi rwe RimupopoRwizi rwe LuenhaRwizi ManyameRwizi MazoweRwizi rwe MachaveziRwizi ManyameRwizi rwe MucheleleRwizi rwe MuchekeRwizi MunyatiRwizi MupfureRwizi rwe MushaweRwizi rwe MutirikweRwizi rwe MweneziRwizi rwe MweweRwizi rwe MtetengweRwizi rwe MzingwaneRwizi rwe NcemaRwizi rwe Ngezi (Masvingo)Rwizi rwe Ngezi (Midlands)Rwizi rwe NgondomaRwizi PungweRwizi rwe RundeRwizi SaveRwizi rwe SebakweRwizi rwe SengwaRwizi rwe ShanganiRwizi rwe ShasheRwizi rwe SiwazeRwizi rwe TokwaneRwizi rwe TokweRwizi rwe ThuliRwizi rwe UmchabeziRwizi Zambezi


Rwizi dzeAfrica
Rwizi Manyame | Rwizi Mazowe | Rwizi Munyati | Rwizi Nile | Rwizi Pungwe | Rwizi Save | Rwizi Zambezi