Takwane

(Redirected from VaTakwane)

Takwane mutauro weBantu unowanikwa kuMozambique.

 • VaTakwane vanoti aguva (hurry oneself).
 • VaTakwane vanoti aamwa (suckle, nurse) vachireva kuyamwa.
 • VaTakwane vanoti aakwana (sufficient, adequate, enough) vachireva kukwana.
 • VaTakwane vanoti aanda (be capable, be apt to, have a skill for something) vachireva kugona.
 • VaTakwane vanoti abure (n. enemy, wicked) vachireva muvengi.
 • VaTakwane vanoti abure (adj. wicked) vachireva huipi.
 • VaTakwane vanoti mabasa (n. word) vachireva mabasa.
 • VaTakwane vanoti anyakoddo (n. army) vachireva mawuto.
 • VaTakwane vanoti zundde (n. parcel of land; plantation) vachireva zunde.
 • VaTakwane vanoti zelu (good judgment, sound mind the ability to think clearly and make good decisions).
 • VaTakwane vanoti zana (hundred) vachireva zana.
 • VaTakwane vanoti bala kureva kubara. Baliwa vachireva kubariwa.
 • VaTakwane vanoti baala (impala) vachireva mhara.
 • VaTakwane vanoti buddu (n. cloth bag; pocket) vachireva mbudu.
 • Takwane vanoti eelenga (v. read, count) kureva kuverenga.
 • VaTakwane vanoti efuwo (domestic animal) vachireva chipfuwo.
 • VaTakwane vanoti elubale (n. big) kureva chihombe. Herero vanoti oku-vare.
 • VaTakwane vanoti ekasi (n. gourd, a type of gourd that is dried and used as the body of musical instruments).
 • VaTakwane vanoti guwo (n. cloth; wrap around skirt) kureva nguwo.
 • VaTakwane vanoti makuva (n. skeleton) vachireva marangwanda.
 • VaTakwane vanoti maluwa (n. flower, blossom) vachireva maruva.
 • VaTakwane vanoti mapambano (n. intersection) vachireva masanganzira.
 • VaTakwane vanoti mbava (n. thief) vachireva mbavha.
 • VaTakwane vanoti mbizi (n. zebra) vachireva mbizi.
 • VaTakwane vanoti mburo (n. place) vachireva nzvimbo.
 • VaTakwane vanoti mela (v. germinate) vachireva kumera.
 • VaTakwane vanoti mpale (n. boy who has been initiated).
 • VaTakwane vanoti mudda (n. field, garden plot - used for most grains and vegetables.).