Tete

(Redirected from Bambomukunda)

Izwi rokuti tete rinoreva hanzvadzi yababa. Iyi ingava hanzvadzi yemumba kana imwe ipi zvayo hanzvadzi yerudzi rwekwababa kana mai vababa vako munhu. Kune dzimwe nzvimbo, hanzvadzi yasekuru vakazvara baba inodanwawo kunzi tete.

Kujekesa

  • Munhukadzi wose werudzi rwuri pamusha kana kuti akazvarwa mumusha imomo nditete kana kuti vachazova tete.
  • Munhukadzi wose akauya mumusha kuburikidza nokuroorwa ndiAmai kana kuti vachazova ambuya.

Mitauro yeBantuEdit