Lunda mutauro unowanikwa kuZambia une mamwe mazwi anotodzana nemazwi eChiShona.

Mazwi AnotodzanaEdit

 • Lunda inoti mwidima (the dark), Shona ichiti rima.
 • Lunda inoti Tata (father), Shona ichiti tate kana baba.
 • Kudya (food) ndizvo zvimwechete kuShona neLunda.
 • Lunda inoti mesu (eyes), Shona ichiti meso.
 • Izwi rinoti n'ombe (cow) rinoreva zvakafanana kuShona neLunda.
 • Mwaka kuLunda ndiro gore kuShona.
 • Lunda inoti mesa (table); Shona ichiti tafura.
 • Lunda inoti makunde anzena (lunda beans). Kune zita remhuri rinnovi Makunde.
 • Izwi rokuti Nzambi (God) kuLunda rinoreva Mwari kuShona.
 • Lunda inoti mafuku (days); Shona ichiti mazuva kana misi.
 • Lunda inoti chitu (wound); Shona ichiti ronda kana ronda. Kune zita rinnovi Nyamupachitu.
 • Lunda inoti n'ombe (cow); Shona ichiti mombe kana n'ombe.
 • Lunda inoti tuda (birds); Shona ichiti shiri. Kune zita remhuri rinonzi Mutuda.
 • Lunda inoti nulu (pig); Shona ichiti nguruve.
 • Lunda inoti mukoko (sheep); Shona ichiti hwayi. Kune zita remhuri rinonzi Mukoko.
 • Lunda inoti chikasa (arm); Shona ichiti ruwoko. Kana awanda vanoti makasa.
 • Lunda inoti wufuka (night); Shona ichiti husiku.
 • Lunda inoti ngoyi (placenta).
 • Lunda inoti kutata (hot); Shona ichiti kupisa.
 • Lunda inoti kawa (dog); Shona ichiti imbwa.
 • Lunda inoti nvula (rain); Shona ichiti kunaya kwemvura.
 • Lunda inoti maseki (On the Earth); Shona ichiti pasi kana pavhu.
 • Lunda inoti mweji (light of the moon); Shona ichiti chiedza chemwedzi.
 • Lunda inoti kaweji (moon; Shona ichiti Mwedzi.
 • Lunda inoti kufwa (death); Shona ichiti kufa.
 • Lunda inoti nzala (hunger); Shona ichiti nzara.
 • Lunda inoti wuloji (witchcraft); Shona ichiti huroyi.
 • Lunda inoti chimbuzu (Blair Toilet); Shona ichiti chimbuzi.
 • Lunda inoti kalonga (river); Shona ichiti rwizi.
 • Lunda inoti kulombela (prayer); Shona ichiti kunamata.
 • Lunda inoti Mwanta (Lord); Shona ichiti Ishe. Muchayeuka Mwantayamvo wekuAfrican History?
 • Lunda inoti Muchima (Heart - spiritual).

Mazita eNhambaEdit

 • Wumu (one).
 • Ayedi (Two).
 • Asatu (Three).
 • Awana (Four).
 • Atanu (Five).
 • Atanunawumu (Six)
 • Atanuwawayedi (Seven)
 • Atanuwasatu (Eight)
 • Atanunawawana (Nine)
 • Ikumi (Ten)