Bhumi (ku Chingezi: wolf) bhumhi kana chimbwa bhumhi (canis lupus) imhuka ye raya rechikara. Rine mazita akasiyana se bhumi retimba uye bhumi pfumbu. Ndiyo tateguru ye imbwa dze chipfuyo. Muzvifundo zveikozvino zvakawanwa kuti imbwa ye chipfuyo yakabva kubhumi dzakapfuywa (tamed), mumakore asingadarike 16,3000, kuchamhembe che Rwizi re Yangtze muChayina. Kune mandudzi (subspecies) e bhumi akasiyana, senge bhumi reAkitiki. Mamwe mandudzi akadorongodzwa pane marudzi ari panjodzi (endangered species), asi pamusoro pezvese, chimbwa bhumhi iri pa IUCN yakagiredhwa se 'least concern'.

Mufananidzo weBhumi ichitarisa Kamera.
Hupangu mu sainzi
Muvuso: umhuka (animalia)
Faramu: Kodhata (chordata)
Musaku: Dzinoyamwisa (mammalia)
Raya: Hukari (carnivora)
Mhuri: Mbwa (canidae)
Mbari: Chimbwa (canis)
Rudzi: C. bhumhi (C. lupus)
Zita Piri (binomial)
Chimbwa Bhumhi (canis lupus) Linnaeus, 1758
Ndudzi
Tarisai Chimbwa bhumhi
bhumi chena

ZitaEdit

 • Zita rebhumi rinowanzo shandurwa se mhumhi paGugu, uye mubhaibheri, asi shoko iri rinomirira mhuka inozivikanwa se 'Imbwa yeAfurika yemusango', saka hazviiti kuti zita iri (mhumhi) ripihwe kumhuka yeimwe, yedu ichisiyiwa isina zita.
 • Vamwe vatauri weChishona vanoti bumhi kushevedza mhumhi.
 • Nekuda kwemazita maviri aya, shoko rekuti bhumi uye bhumhi riri kushandiswa kumirira iyo 'wolf', nekuti, imhando yembwa yemusango futi. Saka zita rekuti bhumi kana bumhi rinoshanda wo.
 • Saka bhumi inogona kunzi bumhi, kwete mhumhi. Zita rekuti bhumi riri kushandiswa kakuru pano kuitira kuti vatauri vemumwe mitauro yeChishona vasakanganiskwe kana vachiziva mhumhi sebumhi.

RatidzikoEdit

Bhumi kuru dzinowanzowa 1.4 kusvika 1.8 mamita (4.6 kusvika 5.9 ft) muhurefu kubva ku munho kusvika kumuskwe zvichienderana ne mandudzi.[1] Bhumi dzinogara kumawodzanyemba anowanzowa mahombe kudarika anogara kuchamhembe.[2][3] Bhumi kuru dzinowanzo rema zviripakati pe 23 kusvika 50 makeiji (51 kusvika 110 lb). Bhumi yairemesa yakanyorwa yaive 86 makeiji (190 lb).[4]

Bhumi ine mazoru (mazzle) refu, mazhebe madiki, makumbo marefu uye muskwe murefu wakaita segwenzi.

Bhumi dzinowanzo pimwa 26 kusvika 38 manichi (inches) (66 kusvika 97 cm) pabendekete. Bhumi dzine mbava (fur) yakagadzirwa nemahwada maviri. Hwada repamusoro mukwesa netsvina uye hwda repasi rinokwesa mvura. Ruvara rwembava hwadzo hunogona kusanganisa pfumbu, chena, tawupe (taupe), mbise, uye tema.

Mamwe MashokoEdit

Tarisai futi Upangamutowo

 • Hupangu muSainzi (scientific classification)
 • Kingdom - Muvuso kubva kushoko rekuti Muvuso (kingdom; state)
 • Phylum - faramu
 • Class - musaku
 • Order - raya
 • suborder - Chiraya (suborder "under order")
 • Subgroups - chiboka
 • species - rudzi
 • subspecies - ndudzi
 • genus - mbari
 • subgenus - chimbari
 • family - mhuri
 • subfamily - Chimhuri

MifananidzoEdit

Mamwe mapeji ekutarisaEdit

Mabviro eruzivoEdit

 1. "zanhi rechirokwacho che Bhumi pfumbu" Nature. Educational Broadcasting Corporation, Public Broadcasting Service. Yakatariswa: 27 Nyamavhuvhu 2021.
 2. (en:wiki) Heptner, V. G.; Naumov, N. P. (1998). Mammals of the Soviet Union Vol. II Part 1a, Sirenia and Carnivora (Sea cows; Wolves and Bears). Science
 3. (en:wiki), Hunter, Luke & Barrett, Priscilla (2011), A Field Guide to the Carnivores of the World, New Holland Publishers, p. 100,
 4. (enwiki) Graves, Will (2007) Wolves in Russia: anxiety throughout the ages. Detselig Enterprises. p. 35