Munhurume

(Redirected from Chirume)
Culture of DRC - farmer.jpg

Munhurume, murume, mwamuna kana mamuna (man; male person) zvinoreva mukono wemunhu akura; kana ari mudiki anonzi mukomana. Asi shoko rokuti murume rinoshandiswazve kutaura chero mukono wemunhu zvisinei kuti ane makore mangani ekuzvarwa.

Mamwe MazwiEdit

Kurerutsa MutauroEdit

  • Murume waRudo anopfeka nguwani yedengezeze: a hat with a very broad brim.
  • Joshua Nkomo akazivikanwa mudengezeze renyika: he was known all over the country.

TsumoEdit

  • Chirume kufumira pachimwel kumuromo chakatakura. A man visiting another early in the morning must be (eager) to talk.
  • Kuzvara hakuna hombarume. To bear children needs no expert.
  • Murume akanaka.asiri wako. A man is attractive when he is not your husband.
  • Chirume igumbu chinoparukira kamwe. A man is like a sack, he bursts once (and for good).
  • Rume rimwe harikombi churu. (One person cannot do all things alone).

Mitauro yeBantuEdit