<< Chivabvu >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Chivabvu 6 (kana Chishona chizere: musi wechitanhatu muMwedzi waChivabvu) musi wegore wechizananemakumimairi-netanhatu (126) (kana musi wechi zananemakumimairi-nenomwe (127) pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva mazanamairimakumimatatu-nesere (238) kusvika pakupera kwegore.

Zviitiko chinjirudza

Ma1800 chinjirudza

Ma1900 chinjirudza

Ma2000 chinjirudza

Kuzvarwa chinjirudza

Ma1900 chinjirudza

Rufu chinjirudza

Ma2000 chinjirudza

Karenda ye Chivanhu chinjirudza

Ma2000 chinjirudza

2019 - Mugore ra 2019 maive nemwedzi guminembiri, musi wa 6 Chivabvu waive musi wechi 149 , uye painge pasara mazuva 200 kusvika kupera kwe gore rechivanhu.