<< Kurume >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
....2021 - 2022 - 2023....

Kurume 20 (kana Chishona chizere: Zuva raMakumimairi muMwedzi waKurume) musi wegore Makumimanomwe nepfumbabwe (kana musi wechiMakumimasere pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara misi 286 kusvika pakupera kwegore.