Kurume 31

<< Kurume >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
....2021 - 2022 - 2023....

Kurume 31 (kana Chishona chizere: Zuva raMakumimatatu-nerimwe muMwedzi waKurume) musi wegore 90 (kana musi wechi91 pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva 275 kusvika pakupera kwegore.

Musi uyu hauwanikwi muKarenda ye Chivanhu, nokuti ikarenda inotodza mwedzi, saka inopera nemazuva makumimairi nepfumbamwe kana makumimatatu.

ZviitikoEdit

Ma1800Edit

Ma1900Edit

Ma2000Edit

KuzvarwaEdit

Ma1900Edit

RufuEdit

Ma2000Edit