<< Kurume >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
....2021 - 2022 - 2023....

Kurume 31 (kana Chishona chizere: Zuva raMakumimatatu-nerimwe muMwedzi waKurume) musi wegore 90 (kana musi wechi91 pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva 275 kusvika pakupera kwegore.

Musi uyu hauwanikwi muKarenda ye Chivanhu, nokuti ikarenda inotodza mwedzi, saka inopera nemazuva makumimairi nepfumbamwe kana makumimatatu.

Zviitiko chinjirudza

Ma1800 chinjirudza

Ma1900 chinjirudza

Ma2000 chinjirudza

Kuzvarwa chinjirudza

Ma1900 chinjirudza

Rufu chinjirudza

Ma2000 chinjirudza