Dondo (ku Chingezi: nature) kana mudondo mashoko anoshandiswa kureva zvisikwa nenzvimbo yazvinorarama nechimiro chayo nzvimbo sekasikirwo kayakaitwa naMwari. Uku kuyedza kuvaka mazwi, Shona inotaurwa mazuvaose haishandise izwi iri saizvozvi.

Utsi uno tinhira kana Mosi oa tunya ye Zimbabwe ne Zambia

Kupiwa kweZita chinjirudza

KuChingezi, izwi rokuti nature rinoreva the world as it exists without the influence of human beings or civilization kana kuti the elements of the natural world, as mountains, trees, animals, or rivers.

  • Dondo (bush country, forest, uninhabited land, bush of large trees) kureva sango kana nzvimbo isina anogarako.

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

Mitauro yeBantu chinjirudza