Chibatiro (mudziyo)

(runangakatsva kubva kuMuhwanda)

Pachinyorwa chino pari kuunganidzwa midziyo yose yakarukwa sebhasiketi.


 • Bangiro (a receptacle for conserving things).
 • Chitseme, chikwindi kana rutani (Small woven utensil used for holding meal to be used in cooking sadza) ichi mudziyo unenge tswanda asi iri ndiki.
 • Chitepo (1. Strainer for liquids, 2. Wicker colander for cleaning tsenza) zvichireva chimimino.
 • Dende (calabash).
 • Mudziyo (household utensils).
 • Gwindi kana makwindi (Small basket for domestic use).
 • Dengu iri iguru rinoshandiswa kukohwera kana kutakurira zvinobva mubindu.
 • Dekwe (Any small receptacle).
 • Dengwana iri rine hukuru huri pakati nepakati.
 • Muhwanda iri ibhasiketi diki.
 • Tswanda iyi idiki inoshaniswa kutakura hupfu. Vamwe vanoti rwanda pahumwe hwetswanda.
 • Rusero iri rakapwashamara rinoshandiswa kuurutsa mbesa kana kupima mbesa. Kana riri ndiki ronzi chiserwana.
 • Nhumbana aka kasero kakanyanya kudupika.
 • Dzanza iri zibhasiketi hombe rasakara.
 • Rutsanza iri ibhasiketi diki rasakara.
 • Zengwe iri rinoshandiswa kumimina hwahwa - kana riri ndiki ronzi ruzengwe.
 • Chibatiro (Small general purpose container) Usaenda netswandwa iyi chibatiro changu.
 • Chibvino kana chikwizo (grater) kureva mudziyo une maburi unokwizirwa michero yakadai sembatatisi, madomasi, karotsi kuita zvidimbu zvidiki zvinobikiswa zvakadaro.
 • Humbidziro (Vessel in which beer is taken home from a beer drink) apa kureva mudziyo unotakura doro kuenda kumba richibva panzvimbo parabikwa - kuita uku kunonzi kukumbidzira kana gumbidziro. Vamwe vanoti mukewo.
 • Humbidziro (Small vessel with which to fill a bigger one e.g. with grain).
 • Humburiro kana ndedzekero (Supplementary vessel containing what will be added to a larger vessel when it has ceased to be carried) apa kureva mudziyo mudiki unoshandiswa kutakura zviro zvichazodirwa mune mumwe mudziyo muhombe.
 • Fombwe (a deep hollow vessel; anything hollow).
 • Nhemba (calabash with wide mouth used as a dish) iguchu rine muromo mukuru rinoshandiswa sedhishi kana kubangira dovi.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • Kubvinza, kudzudza kana kuduza (to leak) kutaura kuti mudziyo unodonhedza mvura nekuda kweburi riri pasina kufanira.
 • Pamihwanda iyi wako ndeupi? Which of these baskets is yours?
 • Mudziyo mukuru haudyi chatenzi. A big vessel does not eat bf the master.
 • Tswanda huru haitori chomuridzi. A large basket is not stolen by its owner.

Mitauro yeAfrika

chinjirudza