Chikunguru 12

<< Chikunguru >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chikunguru 12 (kana Chishona chizere: musi wechiguminembiri muMwedzi waChikunguru) musi wegore wemakumimapfumbamwe-netatu (kana musi wechizananemakumimapfumbamwe-nenna pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva zananemakumimanomwe nembiri kusvika pakupera kwegore.

ZviitikoEdit

Ma1800Edit

Ma1900Edit

Ma2000Edit

KuzvarwaEdit

Ma1900Edit

RufuEdit

Ma2000Edit