<< Chikunguru >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chikunguru 23 (kana Chishona chizere: musi wemakumimairi-netatu muMwedzi waChikunguru) musi wegore wemazanamairi-nenna (kana musi wechiMazanamairi-neshanu pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva zananemakumimatanhatu-nemotsi kusvika pakupera kwegore.