Chitsuwa

Chitsuwa

Muchidzidzo cheTaranyika, chitsuwa, ishoko rinoreva nzvimbo yakatendedzwa nemvura ingava pakati pegungwa; nyanza kana rwizi. Chitsuwa chinosiyana neContinent pakuti chidiki.

MuAfrica kune zvitsuwa zvinoti: Madagascar; Mauritius; Zanzibar; Cape Verde; Seychelles; Victoria Island nezvimwewo. Pasi rose chitsuwa chihombesa ndicho chinonzi Greenland.

Vamwe vatauri vanoti chiwi, chirundu, chituru kana kuti chiunde - asi vamwe vamoti chiunde inzvimbo iri kwayo yega.

Ruwarikana rwezvitsuwa runotaurwa panowanikwa chaunga chezvitsuwa sezvakaita muGungwa reAegean pedyo neItaly.

Mitauro yeBantuEdit