Ishe

(runangakatsva kubva kuMadzishe)

Kuti muvane zvimwe zvirevo zveshoko iri, ringai: Ishe (tsauranisa chirevo)

Ishe (kureva Chief, Lord) kana She zvinoreva munhu akagadzwa kuti ange achitonga vanhu vanogara mudunhu. MuZimbabwe madzishe anotora zvagaro zvichienda nemhuri dzavakaberekerwa; mdzishe havavhoterwe. Ishe wechikadzi anonzi Shekadzi, uye Vakalanga vanoti wo Hekadzi.

Nyika ye Zimbabwe ine madzishe anodarika mazana maviri. Mukuru wemadzishe anonzi Ishe Fortune Charumbira.

 • Gombwa kana makombwa (Hereditary name especially of Cheiftainship) izita rinodanwa narwo Ushe hwedunhu sokuti Ishe Chinamhora kunyange zvazvo wacho akabata chigaro anokwanisa kunge asingashandise zita iroro sezita remhuri.
 • Senge mana (be in — of part of village).
 • Dendemaro (Throne) apa kureva chigaro choumambo. Izwi iri rinotaurwa kuChiNdau.
 • Ngundu (head-dress of chief).
 • Dzungudza (crown) kumururimi rweChiNdau. Kune zita remhuri rinonzi Zunguza.

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
 • Esther 5:1, ..... Mambo waiya akagara padendemaro rake roumambo.... : the king was sitting on his royal throne..... (kubva muBhaibheri reChiNdau).
 • Ishe kukura, nokuwandirwa. A chief grows with the number of his subjects.
 • Ishe, vanhu. The chief(dom) is (made by) people.
 • Ishe-ndishe, ngoya ndingoya. A chief is a chief (and) a kraal head is a kraalhead.
 • Ushe uruvirwa. Chieftanship is to be worked for.
 • Muzandiripo haarambiri pachigaro. A predecessor is not entitled to remain in the seat (indefinitely).
 • Ushe makota. Chiefship depends on the councillors.
 • Munhu kubata ushe makota. A person holding chieftainship is like (having) councillors.
 • Rwomuranda rwakoneswa norwashe, rwashe rwakoneswa nemvura kunaya. The servant's (journey) has been foiled by the chief's (while) the chief's (journey) has been foiled by rain.
 • Ushe usiyiranwa. Chieftainship is a legacy.
 • Ushe idova hunoparara. Chieftainship is (like) dew; it evaporates.
 • Ushe imhute inoparara zuva rabuda. Chieftainship is (like) fog; it vanishes at sunrise.

Mitauro weBantu

chinjirudza
 • VaYao vanoti chilambo kana lilambo (country, territory ruled by a single chief; flat country). VaGulu vanoti nyika (n. wilderness).
 • VaLenje vanoti mwame (Chief or headman of a village; free man not a slave). VaFwe vanoti murena (chief).
 • VaMakua vanoti ulupale (chief) kureva Ishe. VaMakua vanoti umwene (Chiefship) kureva hushe.
 • VaChewa vanoti umwenye (chief) kureva Ishe. VaTaita vanoti mzuri (chief, king) kureva Ishe.
 • VaKabwa vanoti mtemi (chief) kureva Ishe. VaNgala vanoti mokonzi (chief) kureva ishe.
 • Sesotho vanoti morena (n. Lord) kureva Ishe.

Ringai zve:

chinjirudza